Toimintakertomus 2017

KUOPION KAUPUNGIN JHL ry 862

Vuorikatu 20 (3. krs)

70100 KUOPIO

0440 639 301

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

 

1.  YLEISTÄ

 

Tämä toimintakertomus on yhdistyksen 7. toimintakaudelta. Kuopion kaupungin JHL yhdistyksemme aloitti toimintansa 3.10.2011.

 

Yhdistyksemme edustajat olivat mukana mm. seuraavissa toiminnoissa:

Olemalla mukana hallinnon ja työolojen kehittämisessä, erilaisissa johtoryhmissä ja

kehittämistoimikunnissa valmistelemassa hallintokuntakohtaisia strategioita sekä johtosääntöuudistuksia

 

Kuopion kaupungin henkilökuntaneuvostossa jäseninä.        

 

JHL  Itä - Suomen aluetoimiston ammattialaverkostoissa ja alueryhmän kokouksissa käsittelemässä alueen ajankohtaisia asioita

 

Hallituksen jäsenenä osallistumassa JHL  Itä - Suomen aluetoimiston järjestämiin yhdistyksen johdon neuvottelupäiviin.

 

Sote tilannetta seurattiin, osallistuttiin henkilöstö työryhmään ja tehtiin alustava kartoitus henkilöstöstä

 

Kuntatekniikka liikelaitos ja Kuopion veden työhyvinvointitoimikunnan työryhmässä edustajana.

 

2.  JÄSENISTÖ

 

Yhdistyksen jäsen määrä 1515

 

3.  HALLINTO

 

Yhdistyksen hallitus 2017:

 

Puheenjohtaja                 Pertti Pakkanen    

Varapuheenjohtaja          Harri Miettinen

Sihteeri                              Anu Kuitunen

 

Muut hallituksen varsinaiset jäsenet:

 

Pirskanen Juha                                     Laitinen Sari

Hiltunen Sirpa                                       Soidinniemi Raija                                 

Vesterinen Mari                                     Paananen Jukka                                  

Miettinen Aarre                                      Kuitunen Anu

 

Hallituksen varajäsenet:

 

Miettinen Harri                                      

Savinainen Leena

Mikko Huovinen                                   

 

Hallituksen työskentelyyn osallistuivat myös luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutetut. Kokoukset olivat päätösvaltaisia ja osallistumisaktiivisuutta voidaan pitää hyvänä.  

 

Hallitus valitsi keskuudestaan työjaoston, jonka jäseninä toimivat:

 

Pertti Pakkanen                                   

Kuitunen Anu                                         Harri Miettinen

Juha Pirskanen                                     Helena Ojantie - Nissinen

Aarre Miettinen

 

Muut toimihenkilöt:

 

Varapuheenjohtaja                               Harri Miettinen

 

Taloudenhoitaja                                    Anu Kuitunen, Helana Ojantie - Nissinen

 

Jäsenasioiden hoitaja                          Helena Ojantie- Nissinen 

 

Toiminnantarkastajat                            Poutiainen Pekka ja Eija Lempinen

 

Muista osa-alueista vastaavat:

 

Opintosihteeri/                                       Pääluottamusmies

Jaos                                                         luottamusmiesjaos ja työjaos

 

 

Yhdistyksen toimistotyöntekijä:           Helena Ojantie - Nissinen

 

Toimintakertomusvuoden aikana yhdistyksen toimistossa työskenteli keskiviikkoisin ja torstaisin yo-merkonomi Helena Ojantie - Nissinen.

 

Luottamusmiehet:

Seuraavat henkilöt hoitivat yhdistyksen edunvalvontatehtäviä:

 

Pääluottamusmies KVTES    

Juha Pirskanen jatkoi pääluottamusmiehenä

Pääluottamusmies TUNTI/ TEKNINEN SOPIMUS 

Mikko Huovinen  sen jälkeen Keijo Ryynänen  

Alakohtaiset  luottamusmiehet

Koulunkäynnin ohjaajat                        Harri Miettinen

Varalla                                                       Sari Laitinen

Perusturva / terveydenhuolto              Anu Kuitunen      

KTO                                                            Mari Vesterinen            

KTO/kunnossa pito                                Jouni Tuppurainen                       

KTO/mittausosasto                                Keijo Dromberg                  

Kuopion Opiskelija - asunnot              Alpo Säppi

Toimistoala                                               Tiina Tirkkonen

Varalla                                                       Eija Airaksinen

Perhepäivähoitajat                                  Sari Kokkarinen 30.6.2017 saakka

 

4.   KOKOUSTOIMINTA JA MUU VIRKISTYSTOIMINTA

 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 20.4.2017 SAK:n kokoushuoneella, Vuorikadulla Kuopiossa. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 26.10.2017 KTY: n kokoushuoneella, Torpan kellarissa, vieraana syyskokouksessa oli POP- pankin asiakkuuspäällikkö Jari Korhonen.

 

Yhdistyksen hallituksen varsinaisia kokouksia pidettiin 11 kpl ja kokouksissa käsiteltiin 157 päätösasiaa. Erilaisten kokousten, työpaikkatilaisuuksien jne. lisäksi osallistuimme erilaisiin koulutustilaisuuksiin.

Itä-suomen aluetoimistolta aluetoimitsija Vesa Koponen piti edunvalvontaillan aktiiveille, jolloin vahvistettiin myös alueella tehtävää hyvää yhteistyötä aluetoimiston kanssa lähipalvelun merkeissä.  

Olimme mukana Kuopion uimahallilla perhetapahtumassa 18.3.2017.

 

Yhdistyksen pääluottamusmiehenä toimi Juha Pirskanen KVTES ja Keijo Ryynänen tunti/teknisten puolella.  Leena Savinainen työsuojeluvaltuutettuna ja vara työsuojeluvaltuutettuna toimi Keijo Ryynänen.  Terveydenhuollon varatyösuojeluvaltuutettuna toimi Jaana Heikkinen.

 

Yhdistyksen jäsenille osoitettiin koulutustukea talousarvion puitteissa liiton sekä paikallisjärjestöjen järjestämiin koulutustilaisuuksiin.

 

Yhdistyksen kesäpaikka, Neulamaja oli käytössä toimintavuonna.    

 

Yhdistyksen järjestämää koulutus- ja virkistystoimintaa:

 

  • Pikkujoulu oli Kuopion Maxmissa 11.11.2017
  • Jäsenille yhdistys kustansi elokuvalippuja  
  • Stipendi rahoja jaettiin omaehtoiseen koulutukseen osallistujille
  • JHL :n liiton koulutuksia tuettiin kustannuksien mukaan
  • Jäsenten syntymäpäiviä muistettiin kirjekukalla
  • Kulttuuritapahtumiin korvattiin 5 € pääsylipusta

 

5.    MUUTA TOIMINTAAN LIITTYVÄÄ

 

Vuonna 2017 kiinnitettiin erityisesti huomiota:

Edunvalvonnasta vastaavien tiedon/taidon vahvistaminen paikallisen sopimustoiminnan

onnistumiseksi.

 

Verkostoitumista ja yhteistyötä jatkettiin edunvalvontatyöstä ja työsuojelusta vastaavien henkilöiden kesken niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.  Aluetoimisto järjesti myös alueellista koulutusta yhdistysten toimihenkilöille ja luottamusmiehille sekä eri ammattiryhmiin kuuluville jäsenillemme.

 

Yhdistyksen toimistossa Vuorikadulla pääsääntöisesti keskiviikkoisin ja torstaisin hoidettiin jäsenille Neulaniemen vapaa ajan varaukset ja siihen liittyvät toiminnot sekä annettiin jäsenille ohjausta ja neuvontaa erialaisiin työttömyys ja työsuhde asioihin.

 

Paikallisesti pääluottamusmies, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut hoitivat tehtävissään laajan edunvalvonnan asioita.  JHL:n yhdistyksemme toimi tässä työssä pääluottamusmiehen, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tukena.

 

Yhdistyksenä pyrimme vastaamaan uusiin haasteisiin turvataksemme jäsenistölle paremmat ja monipuolisemmat vaikutusmahdollisuudet ja tätä kautta pystymme tulevaisuudessakin turvaamaan heidän etunsa ja oikeutensa. Yhdistyksen omat nettisivut päivitettiin säännöllisesti ajan tasalle  jäsenten tiedonsaantia toiminnasta parantamaan  ja yhteyden ottoa helpottamaan.

 

Yhdistyksen taloudellinen asema oli vakaa.

 

Lisäksi Kuopion kaupungin JHL ry yhdistyksen toiminta nojautui yhdistyksen sääntöihin, yhdistyslakiin ja JHL: n edustajiston ja hallituksen ohjeisiin toimintakauden aikana. 

 

KUOPION KAUPUNGIN JHL RY 862

 

HALLITUS