Jäsenmaksut

Vuonna 2018 jäsenmaksu on 1,38 prosenttia, ja se maksetaan kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta ansiotulosta. 
Päätoimisen opiskelijan ei tarvitse maksaa liiton jäsenmaksua opiskeluajalta.

Liiton osuus jäsenmaksusta on 1 % ja työttömyyskassan osuus 0,38 %.
Liiton jäsenmaksusta 20 prosenttia palautetaan yhdistykselle käytettäväksi paikalliseen edunvalvontaan ja toimintaan.

Mistä jäsenmaksu maksetaan

 • kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta ansiotulosta
 • luontoisedusta
 • lomarahasta
 • lomakorvauksesta
 • irtisanomisajan palkasta ja
 • työsuhteen päättyessä maksettavasta ylimääräisesta korvauksesta

Mimimijäsenmaksu

Minimijäsenmaksu on kahdeksan euroa kuukaudessa eli 24 € neljännesvuosittain. Minimijäsenmaksua maksavat jäsenet jotka ovat ilman palkkatuloa tai siihen rinnastettavaa tuloa, mutta joilla ei ole perusteita jäsenmaksuvapautukseen.Maksua maksavat myös jäsenet, joiden tulo muodostuu ainoastaan eläketulosta.

Minimijäsenmaksua maksaa jäsen, joka on

 • eläkkkeellä tai pysyvästi työkyvyttömyyseläkkeellä
 • ulkomaille muuttanut jäsen, joka ei ole työelämässä tai opiskelemassa
 • palkattomalla työlomalla vailla ansiotuloja
 • virkavapaalla vailla ansiotuloja
 • minimijäsenmaksua maksaa myös mm. jäsen, joka on au pair, tai suorittaa vapausrangaistusta vailla ansiotuloja, tai pitää "omaa lomaa" esim. koulutuksen päätyttyä eikä vielä ole ilmoittautunut työnhakijaksi työvoimatoimistoon.
 • minimijäsenmaksua maksaa myös omaishoitaja, jolla ei ole muuta palkkatuloa.

Osa-aikaeläkkeellä oleva maksaa jäsenmaksua vain palkkatulostaan ja siihen rinnastettavasta tulosta; osa-aikaeläkkeistä ei maksata jäsenmaksua

Lasket jäsenmaksusi kaavalla 1,38 x palkka/100 tai mene liiton jäsenmaksulaskuriin